Latest Blogposts

Hoorzitting Hardebollenstraat

Hoorzitting

Op 10 september 2014 vindt er een hoorzitting plaats welke het bezwaarschrift tegen de weigering van de exploitatievergunning van Freya Exploitatie gaat behandelen. Is dit een stap dichter bij de heropening van de prostitutie in de Hardebollenstraat?

Nieuwe locatie Zandpad - er verdwijnt een heel bos

Nieuwe units

Na sluiting van de prostitutiezone aan het Zandpad in juni 2013, heeft gemeente Utrecht gezocht naar een nieuwe locatie voor de prostitutieruimten. Gekozen is voor een locatie haaks op het Zandpad. De nieuwe inrichting bestaat uit units, een centrale verhardingsstrook en parkeervakken. De units worden echter boven een gasleiding en riool gesitueerd, waardoor deze leidingen moeten worden omgelegd; hiervoor moet een deel van de groenstrook met 232 bomen worden geveld. Het formaat van een klein bos!

Flora- en faunaonderzoek Einsteindreef

Recent is een Flora- en Faunaonderzoek aan de Einsteindreef uitgevoerd, waarvan de conclusies en aanbevelingen in een rapportage zijn vastgelegd. Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat:

  • het stadsbos wordt gebruikt als paarverblijfplaats voor meerdere soorten vleermuizen;
  • het stadsbos tevens wordt gebruikt als broedplaats door enkele vogelsoorten;
  • het gebied zeer geschikt is als leefgebied voor de eekhoorn.

Enkele soorten vleermuizen zijn al uit de stad verdreven door gebrek aan geschikte broedplaatsen; door juist dit groengebied aan de Einsteindreef te kappen verdwijnt één van de laatste geschikte broedplaatsen binnen de stadsgrenzen van Utrecht. Daarnaast worden ook de vogelbroedplaatsen en geschikte leefgebieden van de eekhoorn steeds schaarser.

Voor de komst van de nieuwe prostitutie-units wordt een voor de natuur onmisbaar stadsbos vernietigt. Lees het rapport hier.

Zou het niet veel makkelijker zijn om nieuwe eigenaren te zoeken voor de kant en klare arken, die sinds de sluiting ongebruikt in de Vecht liggen? Of de huidige eigenaren zover te krijgen de arken voor sociale huren, zoals vastgelegd in de APV, te verhuren? Het laatste gebeurd nu namelijk ook voor de Hardebollenstraat!

Nieuwe huurovereenkomst Hardebollenstraat

Hardebollenstraat

In de eerste week van augustus hebben de drie eigenaressen van de prostitutiepanden aan de Hardebollenstraat een aangepaste huurovereenkomst gesloten met Freya Exploitatie B.V.. Dit met inachtneming van de regelgeving van de nieuwe APV. Met deze huurovereenkomst gaat Freya bezwaar maken tegen de weigering van de lopende vergunningsaanvraag.

Freya sloot al eerder een huurovereenkomst met de eigenaressen, echter werd deze bij de vergunningsaanvraag door gemeente Utrecht geweigerd, omdat de eigenaressen een te hoge huur zouden vragen. In deze aangepaste huurovereenkomst is de huurprijs aangepast aan de eisen van gemeente Utrecht en hopen beide partijen de prostitutie aan de Hardebollenstraat snel weer open te krijgen.

Pagina 1 van 1912345...10...Minst recente »